תהליך ההרשמה

מדרשת אלומה 

נרשמים לשלוחת המדרשות החיצוניות. עלות -50 ש"ח

לכל קורס מדרשה שנרשמים אליו

נכנסים למערכת המידע האישית

בצד ימין למעלה לוחצים על "רישום לקורסים" > "במסלול מדרשות חיצוניות"

"בצד ימין למטה בוחרים "מדרשת אלומה- בנות

נרשמים לסמסטר 

 בחירת השיעור הרצוי –לאחר מכן הוא יופיע בתצוגה של המערכת. ולבסוף ביצוע רישום לקורס

סטודנטים שמתחילים את לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ז - מספר הנקודות המקסימלי שניתן לצבור באמצעות קורסי מדרשות הינו 6 נ"ז.
סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ו- מספר נקודות הזכות המקסימלי שניתן לצבור באמצעות קורסי מדרשות הינו 8 נ"ז..